قیمت 275,000 تومان

ویژگی های دوره
51 دانشجو
نوع دوره: غیرحضوری
زبان: فارسی
روش دریافت: دانلود فایل دروس
6.99k بازدید 7 دیدگاه

 

 

درباره مدرس دوره:

مدرس سازمان آموزش وپرورش با بیش از 18 سال سابقه تدریس

سابقه تدریس بیش از 15 سال نرم افزارهای ادوبی

مولف کتاب:

کتاب کلید طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ با DVD آموزشی

طراحی کارت ویزیت

کتاب کلید رتوش عکس در فتوشاپ همراه با DVD آموزشی و نرم افزار

آموزش روتوش

پودمان دوم:Photoshop

طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکارپانزدهم:توانایی کاربامحیط فتوشاپ

توانایی کاربا محیط فتوشاپ ویدئو

خصوصی

تنظیمات پیش فرض محیط کار ویدئو

خصوصی

آشنایی با فضاهای کاری مختلف ویدئو

خصوصی

تمرین عملی(آشنایی با گزینه های Transform) ویدئو

خصوصی

حل تمرین صفحه 163 تمرین

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکارشانزدهم:توانایی مدیریت فایل ها

توانایی مدیریت فایل ها ویدئو

خصوصی

تمرین صفحه 173 ویدئو

خصوصی

فایل Fish.psd فایل های ضمیمه

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکارهفدهم:ابزارهای انتخاب

آشنایی با ابزارهای انتخاب گروه Marquee ویدئو

قسمت اول

خصوصی

آشنایی با ابزارهای انتخاب گروه Marquee ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

آشنایی با ابزارانتخاب کمند(Lasso) ویدئو

خصوصی

ابزارانتخاب سریع(Quick Selection) ویدئو

خصوصی

آشنایی باابزارانتخاب عصای سحرآمیز(Magic Wand) ویدئو

خصوصی

دستورColor Range ویدئو

خصوصی

آشنایی با دستورهای تغییرمحدوده انتخاب ویدئو

خصوصی

دستورRefine edge وکاربردآن

خصوصی

نحوه ی ذخیره یک محدوده انتخاب ویدئو

خصوصی

آشنایی باابزارCrop ویدئو

خصوصی

تصاویروفایل های استفاده شده درآموزش ها فایل های ضمیمه

خصوصی

تمرین اول-آشنایی با تکنیک های انتخاب تمرین

خصوصی

تمرین دوم-آشنایی با تکنیک های انتخاب تمرین

خصوصی

تمرین سوم-آشنایی با تکنیک های انتخاب تمرین

خصوصی

تمرین چهارم-آشنایی با تکنیک های انتخاب ویدئو

خصوصی

تمرین 2- صفحه 191 تمرین

خصوصی

تمرین 3- صفحه 191 تمرین

خصوصی

تصاویر و فایل های استفاده شده در تمرین ها فایل های ضمیمه

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکارهجدهم:پیکسل ها

انواع نرم افزارهای گرافیکی ویدئو

خصوصی

وضوح تصویر(Resolution) ویدئو

خصوصی

آشنایی با گزینه های Transform ویدئو

خصوصی

فایل های موردنیازبرای تمرین عملی فایل های ضمیمه

خصوصی

تمرین 1-2-3-4-5 صفحه 206 تمرین

خصوصی

تمرین6-صفحه206 تمرین

خصوصی

فایل های موردنیازبرای تمرینات صفحه 206 فایل های ضمیمه

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکارنوزدهم:توانایی کاربالایه ها

مفهوم لایه در فتوشاپ در قالب یک پروژه عملی ویدئو

خصوصی

فایل های مورد نیاز برای تمرین فتومونتاژ فایل های ضمیمه

خصوصی

انجام عملیات بر روی لایه ها ویدئو

خصوصی

فایل های مورد نیاز فایل های ضمیمه

خصوصی

نحوه ی ویرایش غیرتخریبی لایه ها(Nondestructive Editing) ویدئو

آشنایی با ایجاد لایه های تنظیم رنگ

خصوصی

اشیاء هوشمند (Smart object) وکاربرد آن ها در لایه ها ویدئو

خصوصی

لایه های متنی ویدئو

خصوصی

آشنایی با پالت پاراگراف و کاراکتر ویدئو

خصوصی

جلوه های ویژه لایه (Layer Style) ویدئو

خصوصی

تمرین 1 صفحه 231 تمرین

خصوصی

تمرین صفحه 231 تمرین

خصوصی

تمرین صفحه 231 تمرین

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیستم:عملیات رنگ

انواع مدل ها و مدهای رنگی در فتوشاپ ویدئو

خصوصی

کاربرد Lab Color ویدئو

خصوصی

آشنایی با Brush Tool ویدئو

خصوصی

آشنایی با َArt History Brush ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزارهای Eraser ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار شیب رنگ (Gradient) ویدئو

خصوصی

فایل های مورد نیاز برای تمرینات فایل های ضمیمه

خصوصی

تمرین 1 صفحه 249 تمرین

خصوصی

تمرین 2 صفحه 249 تمرین

خصوصی

تمرین 3 صفحه 249 تمرین

خصوصی

تمرین 4 صفحه 249 تمرین

خصوصی

تمرین 5 صفحه 149 تمرین

خصوصی

تمرین 6 صفحه 249 تمرین

خصوصی

تمرین 7 صفحه 249 تمرین

خصوصی

فایل های تمرین ها فایل های ضمیمه

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست ویکم:توانایی مدیریت تصاویر

اسکن کردن تصاویر ویدئو

خصوصی

آشنایی با کاربرد خط کش ها،خطوط راهنما و خطوط شبکه ای ویدئو

خصوصی

نمونه کار عملی به کمک خطوط شطرنجی (Grid) ویدئو

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست ودوم:توانایی کاربامسیرها(Path)

آشنایی با مسیرها و تسلط بر ابزار Pen Tool ویدئو

خصوصی

ابزارهای ویرایش و ترسیم مسیر ویدئو

ترسیم دلفین

خصوصی

استفاده از مسیرهای آماده (Custom Shapes) ویدئو

خصوصی

تمرین اول (صفحه 280) تمرین

خصوصی

تمرین اول (صفحه 280) تمرین

خصوصی

تمرین اول (صفحه 280) تمرین

خصوصی

تمرین اول (صفحه 280) تمرین

خصوصی

تمرین دوم (ترسیم دوربین) تمرین

خصوصی

تمرین دوم (ترسیم پرنده) تمرین

خصوصی

تمربن دوم (ترسیم ماهی) تمرین

خصوصی

تمرین دوم (ترسیم گل) تمرین

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وسوم: کانال هاوماسک ها

آشنایی با کانال ها(Channels) ویدئو

خصوصی

استفاده از کانال ها در انتخاب تمرین

خصوصی

آشنایی با ماسک ها(Mask) وکاربرد آنها ویدئو

خصوصی

آشنایی با کاربرد کانال ها-قسمت اول ویدئو

خصوصی

آشنایی با کاربرد کانال ها-قسمت دوم ویدئو

خصوصی

آشنایی با کانال آلفا و کاربرد آن ویدئو

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وچهارم:ویرایش تصاویر

آموزش ابزارهای روتوش ویدئو

خصوصی

ترمیم تصاویر قدیمی ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار Pattern Stamp Tool

خصوصی

آشنایی با ابزار Red Eye Tool ویدئو

خصوصی

ابزار انگشت اشاره(Smudge Tool) ویدئو

خصوصی

ابزار محو کننده (Blur Tool) ویدئو

خصوصی

آشنایی با دستور Level ویدئو

خصوصی

استفاده از فرامین اتوماتیک ویدئو

Auto Contrast-Auto Color-Auto Tone

خصوصی

فرمان Curve ویدئو

خصوصی

نحوه استفاده از دستور Curve تمرین

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وپنجم:توانایی به کارگیری فیلترها

طراحی ماه به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی ماه و انعکاس آن در آب ویدئو

خصوصی

طراحی زمین به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی علفزار به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی آسمان ابری ویدئو

خصوصی

طراحی صاعقه به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی دود به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی آتش به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی خورشید به کمک فیلترها ویدئو

خصوصی

طراحی صحنه برفی ویدئو

خصوصی

طراحی متن آتش گرفته ویدئو

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وششم: استفاده از Action ها

آشنایی با پانل اکشن،نحوه اجرای اکشن های پیش فرض ویدئو

خصوصی

نحوه ساخت یک اکشن (اکشن مخصوص عکاسی پرسنلی) ویدئو

خصوصی

نحوه ساخت اکشن واترمارک و اعمال اکشن به صورت دسته ای ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نحوه ساخت اکشن تغییر سایز گروهی ویدئو

خصوصی

نحوه استفاده از ابزارها در اکشن ویدئو

خصوصی

نحوه ساخت اکشن های روتوش ویدئو

خصوصی

نحوه ساخت Droplet برای خودکار سازی کارها ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نحوه ساخت اکشن افکت ویدئو

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وهفتم: عملیات چاپ درفتوشاپ
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحدکاربیست وهشتم:طراحی گرافیکی صفحات وب

پروژه طراحی قالب وب سایت در فتوشاپ ویدئو

قسمت اول

خصوصی

پروژه طراحی قالب وب سایت در فتوشاپ ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

پروژه طراحی قالب وب سایت در فتوشاپ ویدئو

قسمت سوم

خصوصی

پروژه طراحی قالب وب سایت در فتوشاپ ویدئو

قسمت چهارم

خصوصی
طراحی امور گرافیکی با رایانه
واحد کار 29:پروژه های گرافیک رایانه ای

کارگاه پوستر ویدئو

خصوصی

گرافیک چند رسانه ای ویدئو

قسمت اول

خصوصی

گرافیک چند رسانه ای ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

گرافیک چند رسانه ای ویدئو

قسمت سوم

خصوصی

گرافیک چند رسانه ای ویدئو

قسمت چهارم

خصوصی

رابط گرافیکی (Interface) ویدئو

دکمه ها

خصوصی

طراحی پس زمینه ویدئو

خصوصی

روتوش و ترمیم عکس ویدئو

پیش نمایش
خصوصی

رنگی کردن تصاویر قدیمی ویدئو

خصوصی

اعمال جلوه ی قدیمی به عکس های رنگی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سیاه و سفید کردن بخشی از یک عکس رنگی ویدئو

خصوصی

طراحی اوراق اداری

کارت ویزیت

خصوصی

طراحی اوراق اداری ویدئو

سربرگ

خصوصی

طراحی اوراق اداری ویدئو

پاکت نامه

خصوصی
پروژه های گرافیک رایانه ای

تبدیل عکس به نقاشی دیجیتال ویدئو

خصوصی

طراحی تراکت (tract) برای مهد کودک ویدئو

قسمت اول

خصوصی

طراحی تراکت (tract) برای مهد کودک ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

طراحی کارت ویزیت ویدئو

قسمت اول

خصوصی

طراحی کارت ویزیت ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

طراحی کارت ویزیت ویدئو

قسمت سوم

خصوصی

استفاده از MockUp در طراحی کارت ویزیت ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

طراحی و اجرای لوگو در فتوشاپ ویدئو

خصوصی

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

دوره رایگان از مدلسازی تا انیمیت در Maya

آموزش ساخت انیمیشن در مایا در این دوره آموزشی به موارد زیر خواهیم پرداخت: 1- مدلسازی یک قطار اسباب سازی…
755
رایگان!

دوره رایگان انیمیشن دوبعدی در Adobe Animate

آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی در ادوبی انیمیت در این دوره آموزشی قدم به قدم کار با امکانات انیمیشن سازی…
1,940
رایگان!

کاربر CorelDraw

فیلم های آموزشی حل تمرینات کتاب کاربر Corel Draw مدرس دوره: علی حیدری مولف کتاب : کلید کورل دراو کتاب…
35
275,000 تومان

کاربرAutodesk Maya

با تشکراز حسن انتخاب شما،دروه در حال تکمیل شدن است و به سرعت دروس آموزشی به دوره اضافه می شود.…
11
120,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

 • فهیمه یسلیانی( دانشجوی دوره )

  سلام.وقت به خیر.استاد حیدری چرا بعضی از آموزشها که می خوام دانلود کنم پیام میده فایل مورد نظر حذف شده؟مثلا طراحی دوربین و پرنده.من قبلا آموزش را خریداری کرده بودم الان که دوباره وارد سایت شدم دیدم این موارد اضافه شده به آموزش ها.با تشکر از شما

 • paykarzahra( دانشجوی دوره )

  سلام آقای حیدری، ممنون از آموزشهای روان و مفیدتون.

  • علی حیدری(مدیریت)

   عرض سلام و ادب
   از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم

 • راضیه نجیبی( دانشجوی دوره )

  عرض سلام دارم خدمت شما استادبزرگوار و تشکر از آموزشهای خوبتون
  ببخشید استاد فایلهای ضمیمه ای شامل تصاویری که برای تدریس ها استفاده کردین برای من باز نمیشن. میشه بفرمایید چطور میتونم ازشون استفاده کنم

  • علی حیدری(مدیریت)

   عرض و سلام و ادب
   بفرمایید کدوم فایل تا بررسی کنم؟

   • راضیه نجیبی( دانشجوی دوره )

    سلام. وقت بخیر
    من فایل های فشرده واحد کار 17 و 18 رو چک کردم باز نشد. بقیه رو چک نکردم
    ممنون از پاسخگویی شما

 • فهیمه یسلیانی( دانشجوی دوره )

  با سلام خدمت شما استاد حیدری.ممنون بابت آموزش های خوبتون.اگه امکان داره فایل های تمرینی از فصل بیست و چهار به بعد را هم قرار بدین.تصاویری که شما استفاده کردین بهتره.با تشکر

  • علی حیدری(مدیریت)

   با سلام
   حتما در اولین فرصت

 • s.m( دانشجوی دوره )

  سلام جناب مهندس.ممنون بابت تکمیل فصل 19 . میشه لطفا فایل تصاویر استفاده شده رو بزارید. اینترنت قطع هست و ما دسترسی برا سرچ نداریم. ممنون میشم به سرعت این کار رو انجام دهید

 • سیاوش باروتیان

  سلام آقای حیدی دانش اموز هنرستان جلیل نصیرزاده هستم میخواستم بپرسم سوال های امتحان طراحی وب یازدهم رو قرار بود برای شهریور داخل وب سایت قرار بدید رو کی میزارین. با تشکر

 • s.m( دانشجوی دوره )

  سلام ممنون از جناب مهندس که هم خیلی خوب آموزش میدن و هم هر موقع سوالی یا کاری هست سریع پاسخگو هستن

  • علی حیدری(مدیریت)

   با سلام وتشکر از شما
   امیدوارم که این دوره آموزشی برای شما مفیدواقع بشه

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − سیزده =